FairValue Consulting


FairValue Consulting ofera servicii de evaluare a proprietatilor imobiliare, bunurilor mobile, instrumentelor financiare si intreprinderilor.
De asemenea, FairValue Consulting poate oferi servicii de consultanta financiara, concretizate in intocmirea planurilor de afaceri si studiilor de fezabilitate.

Activitatea FairValue Consulting a inceput in anul 2005 ca urmare a cresterii numarului de credite oferite de catre banci si, implicit, a cererii solicitantilor de credit de a beneficia de servicii de evaluare a bunurilor propuse pentru a garanta imprumutul solicitat.
Treptat, ne-am adaptat cerintelor pietei si am efectuat evaluari si in diverse alte scopuri, dintre care amintim raportarea financiara (inregistrarea in evidentele contabile), informarea in vederea vanzării / cumpararii, asigurarea bunurilor, procedura insolvenței (lichidare).

FairValue CONSULTING

Atat echipa formata din profesionisti cu peste 10 ani de experienta in domeniul evaluarii, toti membri ai ANEVAR, ce au intocmit mai mult de 50.000 de rapoarte de evaluare, cat si portofoliul impresionant de clienti (institutii financiar-bancare / nebancare, multinationale, societati de leasing, micro si macro intreprinderi, institutii de stat etc.), ne recomanda ca un reper de excelenta si profesionalism printre companiile de evaluari autohtone.

Experienta acumulata de profesionistii echipei noastre garanteaza asigurarea unor servicii de referinta, caracterizate prin maximum de corectitudine si promptitudine.

SERVICII DOCUMENTE NECESARE EVALUARE ECHIPA ACOPERIRE CLIENTI